Dây Đai Dắt Chó Đi Dạo

$34.99

  • Sản Phẩm Dây Đai Dắt Chó Đi Dạo
  • Xây dựng đệm bọt để mặc thoải mái kéo dài
  • Bốn điểm điều chỉnh cho phù hợp tối ưu
  • Hai điểm đính kèm dây xích: vòng chữ V bằng nhôm và vải gia cố
  • Túi ID lưu trữ thẻ chó
  • Trang trí phản quang cho khả năng hiển thị trong điều kiện ánh sáng yếu
  • Made in Vietnam